logo - TBI Klimaattrein
SLUIT

Aanjagers

Bianca Seekles en Tobias Verhoeven van de TBI Klimaattrein | Aanjagers van de TBI Klimaattrein zijn Bianca Seekles van ERA Contour en Tobias Verhoeven van Synchroon, die allebei superfanatiek zijn op het vlak van klimaatverbetering en maatschappelijke vernieuwing en daarin graag het voortouw willen nemen. Samen zorgen ze ervoor dat de trein zowel binnen TBI als extern genoeg ‘stof doet opwaaien’, zodat er veel initiatieven en projecten aan boord komen en we met elkaar steeds harder gaan.

‘We gaan voor één grote, positieve beweging.’

Aan slecht nieuws geen gebrek; een mens zou er moedeloos van worden. Het wetenschappelijke klimaatplatform van de VN, het IPCC, constateerde in maart ’23 in haar zesde assessment report maar weer eens, dat het tempo van de ingezette veranderingen te laag ligt om de opwarming van de aarde onder de 2 graden te houden. Met andere woorden: we moeten nu wel heel drastisch de CO2 -uitstoot gaan verminderen om Parijs nog te halen. Nou, dat moeten we dan maar doen, vinden Bianca Seekles en Tobias Verhoeven. Niet zeuren over wat er níet kan. Gewoon gáán met die Klimaattrein. Radicaler denken. En doen. Tobias: ‘We hebben actie en versnelling nodig. Een beweging die ons allemaal meesleept en laat inzien, dat het voldoening geeft om met de goede dingen bezig te zijn en daar vol voor te gaan.’
Bianca: ‘Dat het niet een kwestie is van wat we allemaal niet meer mogen, maar dat we juist met elkaar op zoek moeten gaan naar hoe dan wél, door de deuren open te zetten. En dat alle kleine beetjes helpen op weg daar naartoe.’
Tobias: ‘Natuurlijk hopen we op grote, nieuwe tonnenkanonnen. Op collega’s of samenwerkingspartners die met ideeën komen waarmee we tonnen CO2 kunnen besparen, echt grote klappen kunnen maken.’ Bianca: ‘Maar we zijn net zo blij met de kleine initiatieven. Zoals het succes van de vegakroketten in het bedrijfsrestaurant bij ERA. Wat blijkt? Iedereen vindt ze lekker en ze geven óók nog eens een beter gevoel na afloop. Het telt allemaal op bij het positieve gevoel dat we samen wel degelijk het verschil kunnen maken – en hoe positief dat kan zijn.’
Tobias: ‘De beweging moet bottom-up op gang komen, maar zeker ook top-down. Eén van onze taken als aanjagers is om de directies van alle TBI bedrijven mee te krijgen in de Klimaattrein beweging. Dit moet niet alleen op de werkvloer en in de projecten ontstaan, dit moet all the way.’

Bij elkaar brengen

In hun eigen organisaties Synchroon en ERA Contour is natuurlijk al het nodige in gang gezet. Ook beleidsmatig. Zo heeft Synchroon als één van de eerste grote ontwikkelbedrijven van Nederland een glashelder strategisch en operationeel plan opgesteld voor CO2 -reductie in de eigen projecten. Naast een onlangs verschenen, eigen visie en strategie voor het creëren van meer natuur en biodiversiteit. ERA Contour maakte de afgelopen 20 jaar vooral naam als duurzame voorvechter van bewonersgeluk, het ontwikkelen van sterke stukken stad en allerlei vormen van cocreatie. Houtbouw staat bij zowel Synchroon als ERA Contour al hoog op de agenda. Daarnaast is ERA Contour vanaf september ’23 naar alle waarschijnlijkheid het eerste Nederlandse bouwbedrijf met een B-Corp certificering, lees: een onderneming met een aantoonbare positieve impact op de fysieke en sociale omstandigheden op onze planeet. Bianca: ‘We beginnen niet met niks. Er ligt al best veel. Het bij elkaar brengen van wat alléén al bij TBI allemaal gebeurt op het gebied van klimaatverandering is een belangrijke functie van de trein. Omdat we daarnaast ook nog eens de ramen openzetten naar buiten, naar allerlei externe projecten en initiatieven, kan dit echt een sterke community en beweging worden.’

Gezond pragmatisme hoort er ook bij, weten de Aanjagers.

Tobias: ‘Natuurlijk, we kunnen vanaf morgen alles in hout bouwen. Maar dat is duur. Innoveren kost geld, punt uit. Het maakt al veel verschil dat we als zelfstandige ondernemingen binnen de Stichting TBI alleen gaan voor gezonde continuïteit en dus niet voor winstmaximalisatie. Daardoor kunnen we hier en daar best wat van onze eigen marge inzetten om zinvolle veranderingen en innovaties te helpen bekostigen. En daarnaast kunnen we nu dus ook nog eens een beroep doen op het Klimaattrein-fonds. Maar daar zitten natuurlijk wel grenzen aan. We moeten vooral ook leren om dezelfde investeringsbereidheid en hetzelfde ambitieniveau te gaan vragen van onze klanten en comakers, van institutionele beleggers, gemeentes en andere overheden. Je kunt wel koploper zijn, maar dat is op zich helemaal geen boeiende prestatie, want een koploper is nog steeds alleen. Het gaat er juist om, dat we iederéén in onze bedrijven en in onze sector aan boord krijgen. We kunnen het niet alleen. Alles en iedereen moet gaan meebewegen. Ook de politiek en de wetgeving.’

Radicaal zijn

Bianca: ‘Duurzaam moet het nieuwe normaal worden. Daar is een radicale verandering voor nodig. Het liefst een hele snelle transitie, waarin de veranderingen voor de fysieke omgeving gepaard gaan met een vermindering van de ongelijkheid in de wereld. Ik weet ook wel dat dat veel gevraagd is, maar dat is wel waar we op moeten mikken om uit te komen waar we graag willen zijn. Je ziet dat de producenten van consumentenproducten die draai al volop aan het maken zijn. Duurzame kleding en plasticvrije wasmiddelen: dat vinden we al bijna gewoon. Die kun je in elke supermarkt al kopen. In de bouw zijn we daar nog lang niet. Ik hoop dus op heel veel radicale nieuwe ideeën in de trein. Initiatieven en projecten die ons echt verder gaan brengen. Als je alleen maar voor het laaghangende fruit kiest, kom je er niet. Dat het zo meteen even minder goed gaat met de sector, zie ik daarom niet als een nadeel voor de Klimaattrein. Als het té goed gaat met de sector, zijn we minder geneigd om het écht anders te gaan doen, om tijd uit te trekken voor onderzoek en innovatie. Simpelweg omdat we het dan te druk hebben met alle lopende projecten.’

Niet meer te stoppen

Tobias: ‘De grootste opgave in de bouw is de inzet van nieuwe, biobased materialen, zodat we op den duur geen eindige grondstoffen meer nodig hebben. De energietransitie gaat sneller omdat daar al hele goede businessmodellen achter zitten, en goede wet- en regelgeving. In de wereld van de bouwmaterialen is dat nog niet zo. We moeten zo snel mogelijk naar bijvoorbeeld beton met een minimale CO2 footprint, of naar nieuwe manieren om bijvoorbeeld CO2 in beton op te slaan. Dus ja, de tonnenkanonnen zijn welkom. Maar vergeet niet wat er kan gebeuren als het bewustzijn massaal kantelt. De community-kant van de trein is daarin enorm belangrijk: hoe creëren we een samen-sterk effect en een serieuze beweging, die niet meer te stoppen is. Als dat lukt, zijn we geslaagd.’