logo - TBI Klimaattrein
SLUIT

FAQ's

Heb je vragen? Hopelijk kun je in de onderstaande FAQ’s jouw vraag en het antwoord daarop meteen vinden. Is dat niet zo? Stuur dan een mail naar klimaattrein@tbi.nl en we komen er zo snel mogelijk op terug.

Reset filters

Zoeken

Toon resultaten

Onderwerpen

  • Over de community
  • Over het Klimaattrein Fonds
  • Over de TBI Klimaattrein organisatie

Zoeken naar resultaten..

Geen resultaten gevonden..

Wat kan ik verwachten van de Community van de TBI Klimaattrein?

De community is bedoeld om kruisbestuiving tussen bouwpioniers binnen en buiten TBI te faciliteren. Naast een nieuwsbrief zullen ook fysieke en online events georganiseerd worden. Wil je zelf een event voor bouwpioniers organiseren? We helpen je graag om je event te posten: stuur even een berichtje naar klimaattrein@tbi.nl.

Waar vind ik de activiteiten van de Community en hoe meld ik me daarvoor aan?

De activiteiten die we organiseren en andere belangrijke data zijn te vinden onder ‘coming up’. Daar lees je ook, hoe je je voor events kunt aanmelden.

Kan ik zelf ook berichten posten over de TBI Klimaattrein?

Op de website is het op dit moment (nog) niet mogelijk om zelf berichten te posten. Via de pagina’s op onze socials kun je wel berichten delen. Heb je nieuws dat voor Klimaattrein reizigers interessant kan zijn? Mail dat dan naar klimaattrein@tbi.nl, dan nemen we het mee in onze kanalen.

Hoe kom ik in contact met andere leden c.q. medereizigers in de trein?

Andere reizigers kun je via allerlei filters zoeken op de community pagina (zoeken op tags of tracks). Zo kun je zien, met wie jij mogelijk een interessante connectie hebt of kunt leggen. Op dit moment is het helaas nog niet mogelijk om 1:1 met andere reizigers in contact te komen. We werken aan een pragmatische oplossing waarbij we rekening houden met de privacyregels. Wel kun je via deze site in contact komen met de TBI-klimaatambassadeurs.

Hoe houd ik de informatie op de community-pagina actueel?

Als je een wijziging wilt doorgeven, stuur dan een berichtje naar klimaattrein@tbi.nl. Dan passen wij tekst en/of beeld zo snel mogelijk voor je aan.

Hoe kom ik in contact met TBI-bedrijven om een samenwerking voor te stellen?

Je kunt 1:1 contact leggen met de TBI-klimaatambassadeurs. Zij helpen je graag verder om met de juiste personen in contact te komen en/of een aanvraag voor te bereiden.

Fondsaanvragen kunnen alleen gedaan worden door non-profit organisaties/initiatieven en TBI-bedrijven. Klopt dat?

Als je initiatief niet aan één van de TBI-ondernemingen is gelieerd kun je inderdaad alléén een directe bijdrage uit het fonds aanvragen als je project en/of organisatie geen direct, persoonlijk winstoogmerk heeft. Indien je organisatie of project wel commercieel is – ook goed natuurlijk! – kun je alleen een aanvraag doen als je een link hebt met één of meer TBI ondernemingen, bijvoorbeeld een vaste samenwerking op een lopend project of innovatietraject. De aanvraag verloopt dan altijd via de betreffende TBI ondernemingen. Wil je graag samenwerken met een TBI onderneming, zoek dan op onze pagina visie-missie naar de Klimaatambassadeurs en neem contact op!

Hoe kun je als commercieel bedrijf/initiatief (indirect) tóch een aanvraag doen?

Als commerciële organisatie kun je alleen een aanvraag doen als je project of initiatief gelieerd is aan één (of meer) TBI-ondernemingen. Je werkt bijvoorbeeld al samen met een TBI onderneming op een bepaald project of innovatietraject. Heb je zo’n band nog niet met onze bedrijven, dan nodigen we je van harte uit om die alsnog aan te gaan! Je kunt dat het beste doen via onze Klimaatambassadeurs. Zo’n samenwerking kan bijvoorbeeld gaan over samen kennis ontwikkelen (of delen), samen een nieuw product/materiaal ontwikkelen of samen een proefproject optuigen. Wees welkom!

Hoe en op welke momenten vindt de beoordeling van aanvragen plaats?

Alle aanvragen worden beoordeeld door de stuurgroep. De beoordelingscriteria zijn hierbij leidend. Voor (relatief) kleine aanvragen is er een schriftelijke fast-lane procedure beschikbaar. Is de aanvraag groter dan wordt je uitgenodigd om een mondelinge toelichting / presentatie te komen geven. De schriftelijke aanvragen dienen minimaal 1 week voor de beoordelingsdatum binnen te zijn.

Aanvragen van onze eigen TBI-ondernemingen en/of hun partners worden zes keer per jaar behandeld. Voor aanvragen van derden (non-profit initiatieven) worden de aanvragen twee keer per jaar beoordeeld. Dit gebeurt in principe in juni en december.

Voor 2023 zijn de volgende beoordelingsmomenten vastgesteld: 26 april, 29 juni, 7 september, 2 november en 14 december.

Wat zijn de belangrijkste criteria:

  • Kleine aanvragen (<10k voor non-profit en <30k voor TBI-initiatieven) worden beoordeeld en verwerkt via een digitale fast-lane procedure. Voor normale en grote aanvragen worden de aanvragers verzocht om eerst een presentatie te geven.
  • Voor non-profit initiatieven organisaties worden de aanvragen twee keer per jaar verwerkt. Dit gebeurt in principe in juni en december. Aanvragen van onze eigen TBI-ondernemingen en/of hun partners worden zes keer per jaar behandeld: in februari, april, juni, september, november en december.
  • Voor 2023 zijn de volgende beoordelingsmomenten vastgesteld: 26 april, 29 juni, 7 september, 2 november en 14 december. Aanvragen dienen minimaal 1 week voor de beoordelingsdatum binnen te zijn.

Wat zijn de belangrijkste beoordelingscriteria?

De belangrijkste beoordelingscriteria zijn:

  • Het initiatief heeft potentie om bij te dragen aan CO2 -reductie en/of regeneratie in de gebouwde omgeving.
  • Het initiatief is vernieuwend.
  • Voor TBI-initiatieven of die van gelieerde partners hanteren we nog een extra criterium, namelijk: de klantbehoefte(n) zijn expliciet en aannemelijk dan wel aantoonbaar.

Hoe hoor ik of mijn aanvraag is toegekend – of niet?

We streven ernaar om na de beoordeling binnen 2 weken uitsluitsel te geven. Per email geven we een korte toelichting.

Kan er ook een lager bedrag toegekend worden dan ik heb aangevraagd?

Ja dat kan. De Aanjagers nemen op basis van het advies van de Stuurgroep het definitieve besluit.

Wat wordt er van mij verwacht als ik een bijdrage uit fonds heb ontvangen?

We verwachten geen verantwoording of rapportages. Wel verwachten we dat je een actieve bijdrage levert aan de Klimaattrein community en een open source mentaliteit: je wilt je kennis delen. Kruisbestuiving tussen experts en het delen van lessons learned zien we als een zeer belangrijke waarde van de trein!

Kan ik in meerdere tracks tegelijk een aanvraag doen?

Nee, je kunt voor ieder initiatief slechts één aanvraag per jaar doen. Als je twijfelt welke track het meest geschikt is, neem dan even contact op via klimaattrein@tbi.nl.

Kan ik een afwijzing van mijn aanvraag aanvechten als ik het daar niet mee eens ben?

Nee de Klimaattrein is een privaat initiatief, we hoeven dus geen rekenschap af te leggen.

Moet ik BTW of belasting betalen over een toegekend bedrag of het bedrag opgeven als omzet/inkomsten?

De giften zijn exclusief BTW. Betalingen vinden plaats op basis van een factuur. Bedragen (<10k euro) worden hierbij in één keer uitbetaald, hogere bedragen worden in delen uitbetaald: 75% bij ontvangst factuur en 25% bij ‘oplevering’ of opening.

Mag ik bij andere fondsen of subsidieverstrekkers (tegelijkertijd) eenzelfde aanvraag doen?

Ja, dat mag en is geen probleem, integendeel. Het verzoek is dan ook om hierover transparant en open te zijn en dit duidelijk aan te geven als onderdeel van de aanvraag.

Is er een bepaalde datum waarvoor je je moet aanmelden voor een bijdrage uit het fonds?

Aanvragen dienen minimaal 1 week voor de betreffende beoordelingsmomenten binnen te zijn.

Kun je voor de tweede of derde keer een aanvraag doen – als je al een bijdrage (of een afwijzing) hebt ontvangen?

We honoreren maar één aanvraag per initiatief per jaar. Indien je aanvraag eerder is afgewezen dan staat het je vrij om het in dat betreffende jaar nog eens te proberen.

Wie is TBI en vanwaar de TBI Klimaattrein?

De TBI Klimaattrein is een maatschappelijk initiatief van TBI Holdings. Hiermee onderstrepen we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en helpen we om vaart te maken richting net zero. Voor meer informatie over TBI en onze andere maatschappelijke fondsen: zie tbi.nl.

Wie is (eind)verantwoordelijk voor de TBI Klimaattrein, het goed functioneren van het fonds en de community?

De TBI Klimaattrein staat los van de operationele processen van TBI Holdings. Er is een separate directie (de Aanjagers) die wordt bijgestaan door een onafhankelijk opererende Stuurgroep. De Stuurgroep adviseert de directie van de TBI Klimaattrein over de fondsaanvragen en het vormgeven van de community. Voor de kruisbestuiving binnen TBI beschikken we over een netwerk van ervaren en bevlogen Klimaatambassadeurs.

Is het voortbestaan van de Klimaattrein afhankelijk van de resultaten die worden behaald in of met de trein?

De opgave waar we als sector voor staan is groots, Rome is niet in een dag gebouwd. Daarbij kost het bouwen van een beweging ook tijd. De TBI Klimaattrein is er daarom voor de langere termijn en is niet afhankelijk van resultaten. Voor de aankomende jaren is budget gereserveerd. Waar nodig zullen we de opzet en organisatie ook bijsturen.