logo - TBI Klimaattrein
SLUIT
Vindt dat mens en natuur elkaar weer moeten vinden.
Douwe van den Wall Bakeinnovatiemanager bij TBI Holdings

Toen de familie Van den Wall Bake vanuit ‘de derde wereld’ verhuisde naar Nederland, dacht de toen 10-jarige Douwe alleen maar: wat een puinhoop, die zogenaamde ‘eerste wereld’. Luchtvervuiling, lawaai, al die mensen die elkaar niet kennen… dat je hier kunt léven. Hij werd puber, daarna student natuurwetenschap , met een groeiende fascinatie voor de duurzame samenleving, de ideale eerste wereld.

Douwe: ‘De weeffouten in de economie intrigeerden me. Vooral de manier waarop we energie- en materiaalstromen hebben georganiseerd. Op dit moment ligt mijn persoonlijke focus vooral op de relatie mens-natuur: hoe gaan we die herstellen? Het spirituele antwoord is natuurlijk dat we eerst meer naar binnen moeten, naar onszelf, als mensen. Maar er is zo veel afleiding, zo veel afgeleide economie, dat we daar nauwelijks aan toe komen. Gek. Nog niet zo lang geleden was wonen een echt werkwoord. Nu vinden we het al vervelend als de verwarming een half graadje lager moet.’

‘De mentaliteitsverandering, de bewustwording die nodig is om mens en natuur weer bij elkaar te brengen: dat is de grootste horde die we moeten nemen, denk ik. Ik hoop dat we elkaar in de TBI Klimaattrein Community meer en weer gaan vinden, juist op dat punt: het kan wél en we doen het samen. Met elkaar.’

Een groeiende beweging

‘De manier waarop wij als bouwers en ontwikkelende bouwers de wereld inrichten is zeer bepalend voor de manier waarop mensen daar later gaan leven en zich gaan gedragen. Onze impact is gigantisch – we kunnen veel slecht, maar ook veel goed doen, als grote bouwgroep. Ik hoop dat onze trein een inspiratiebron wordt voor de hele sector, dat de beweging groter wordt dan TBI. Zelf hoop ik ook op meer ruimte voor een decentrale economie, met lokale burgerinitiatieven op het gebied van wonen, energie, mobiliteit. Ik hoop dat we met de trein een verschil kunnen maken.’