logo - TBI Klimaattrein
SLUIT

Gaat vooral voor meetbaar resultaat in de trein.

Cécile van Oppenco-founder en adviseur bij Copper8

Ze is haar hele werkende leven al bezig met het verbeteren, nee, het veránderen van de wereld. Sinds 2013 doet ze dat als co-founder en adviseur van Copper8, een adviesteam met maar één doel: de transitie naar de circulaire economie vooruit helpen met zo veel mogelijk kennis, onderzoek en advies. Hoopvolle initiatieven een kickstart geven en, als ‘bijvangst’, het duurzaamheidsdenken meer mainstream maken bij TBI: daar gaat ze voor, als lid van de Stuurgroep.

‘Als ik er niet meer in zou geloven, zou ik ander werk moeten zoeken’, lacht Cécile van Oppen. ‘Maar inderdaad: Parijs is nog lang niet in zicht. Het gaat allemaal nog veel te langzaam. We zien bij Copper8 dat er nog heel veel vragen níet gesteld zijn. Bijvoorbeeld: waarom ons fiscale systeem zo is ingericht, dat het de transitie niet versnelt maar juist bemoeilijkt. Dat soort vragen pakken we ook op, bij Copper8. We gooien graag een steen in de vijver. Niet omdat we eraan verdienen – we hebben geen winstoogmerk – maar om met elkaar vooruit te komen.’

‘Ik kom steeds meer tot de overtuiging dat het niet gaat om het incrementeel verbeteren van onze processen en systemen, maar om het wezenlijk veranderen daarvan. Ons economische systeem weerhoudt ons ervan om bewust te kiezen voor écht duurzaam en minder groei, terwijl dat is wat er nodig is. Daarnaast moeten we de boel gewoon eerlijker verdelen. Het gaat niet om een beetje bijsturen. We zullen onze economie echt drastisch en wezenlijk moeten veranderen.’

‘Ik hoop dat we gaan zien dat de TBI Klimaattrein leidt tot meetbare impact. Dat laatste zie ik vooral als mijn rol, binnen de stuurgroep: zorgen voor meetbaar resultaat, want die bewijsvoering en kennis is nodig om verder te komen. Aan de andere kant moet je soms die meetbaarheid ook weer kunnen loslaten, met name als het gaat om de impact van een project of initiatief kan hebben op de bewustwording in de sector. Dat is ook heel belangrijk.’

‘Ik denk dat er in de sector wel flink naar gekeken gaat worden, naar onze trein. Of er dan meer van dit soort initiatieven zullen volgen? Ik weet het niet. Dat zou mooi zijn.