logo - TBI Klimaattrein
SLUIT

Lokale initiatieven en NGO’s

De plug&play Biomeiler komt eraan!

De burgercoöperatie LochemEnergie is al sinds september ‘22 bezig met de bouw en ontwikkeling van een nieuwe generatie Biomeiler. Warmte uit houtsnippers en slootwater! En: met hele goede compost als restproduct. De TBI Klimaattrein doet graag mee.

De Biomeiler is één van de projecten van LochemEnergie. Maar liefst 1350 leden en een flink bestuur steken samen met heel veel sponsoren en vrijwilligers, de gemeente Lochem en de buurtschappen uit de omgeving veel positieve energie in de verduurzaming van de Gemeente Lochem. Die vorm van zelfredzaamheid werkt uitstekend! De activiteiten van de stichting variëren van het aanbieden van energiecoaches en het laten aanleggen van warmtepompen en zonnepanelen tot en met het vervangen van aardgas door waterstofgas in 15 monumentale panden. Opmerkelijk! Met dat laatste heeft LochemEnergie namelijk óók al een primeur, maar daarover misschien later meer, in de Klimaattrein-community….!

Afgelegen woningen en gebouwen

Het Biomeiler project van LochemEnergie biedt met name hele goede perspectieven voor het verduurzamen van woningen in buitengebieden. Harry Katgert legt uit: ‘Het elektriciteitsnetwerk is nu al overbezet en er is bij de netwerkbeheerders te weinig capaciteit om woningen in de infrastructuur naar afgelegen woningen uit te breiden. De Biomeiler is een off-grid oplossing: daarmee kun je ook de meer afgelegen woningen met flinke tuinen of landbouwgrond van natuurlijke warmte voorzien. Die afgelegen woningen hebben daar vaak ook de ruimte voor, in de tuin of op het land bij het huis.’

Grote composthoop

De Biomeiler is in 1960 bedacht door Jean Pain, een klimaatactivist ‘avant la lettre’. Hij voorzag tóen al dat het rapport van de Club van Rome tot radicale verandering zou moeten leiden in onze levensstijl en omgang met de natuur. Zijn ideeën bracht hij op zijn eigen landgoed in de Franse Var in de praktijk door zo autarkisch mogelijk te leven – in goede harmonie met de natuur.

Een Biomeiler is eigenlijk een grote composthoop. Bacteriën breken de in de bak gestorte houtsnippers en andere vormen van (geschikte, lokale) biomassa af tot zeer vruchtbare compost. Bij dat composteringsproces komt veel warmte vrij. Die warmte wordt in de Biomeiler gebruikt om slangen met water te verwarmen, die je vervolgens prima kunt gebruiken in je huis. Na twee jaar is het composteerproces voltooid en hou je supervruchtbare compost over, die héél goed is voor de bodem en dus voor nieuwe planten en bomen (verbetering Biodiversiteit). Cirkel rond!

Afmetingen en opbrengst

Harry: ‘Onze Biomeiler is 6 meter in doorsnee en 3 meter hoog (inhoud 100 m3) en werkt op ongeveer 5 à 6 vrachtwagens vol met houtsnippers, aangevuld met natuurlijk slootwater en eventueel wat paardenmest. De CO2-besparingen die gevraagd worden door de TBI Klimaattrein zitten ’m natuurlijk in het vervangen van aardgas door warmte uit biomassa, door het níet verbranden maar langzaam composteren van die biomassa (gen CO2-uitstoot) en door de (dus) blijvende opslag van CO2 ín die biomassa (retentie).

De warmte-opbrengst van een 6 meter Biomeiler is vergelijkbaar met ongeveer 7000m3 gas. Omdat woningen en gebouwen in de zomer natuurlijk veel minder warmte nodig hebben, komt de netto effectieve opbrengst uit op een equivalent van ongeveer 3500 m3 aardgas in 2 jaar tijd. Na twee jaar moet de Biomeiler opnieuw worden gevuld met houtsnippers en water – en kan de prachtige, dikke compost zó de tuin of de akker in. Een grotere Biomeiler maken kan ook, tot ongeveer 8 meter doorsnee. Daarna treedt de wet van de afnemende meeropbrengst in werking: groter levert dan verhoudingsgewijs niet méér warmte op.

Plug&Play slag

LochemEnergie zet nu alle zeilen bij om de bouw van de Biomeilerte vereenvoudigen, zodat het bouwen, inregelen, het opvangen van warmte en het verwisselen van de biomassa veel beter en handiger kan worden georganiseerd dan met de tot nu toe gebruikelijke ‘zelfbouw-meilers’. Zo wordt de Biomeiler voor meer mensen in de buitengebieden hopelijk een hele werkbare stap op weg naar verdere verduurzaming en CO2-reductie.

Pilot-project en vervolgstappen

Dit jaar wordt de eerste Pulg&Play Biomeiler gerealiseerd, als testobject. Dat gebeurt in samenwerking met allerlei partners, zoals Natuurmonumenten, Gemeente Lochem en een aantal lokale bedrijven. De prestaties worden zorgvuldig gemeten en geanalyseerd door LochemEnergie. Als de test goed uitpakt, onderzoekt Natuurmonumenten of een biomeiler ook in andere door haar beheerde gebieden gerealiseerd kan worden. Ook andere volgers zijn dan natuurlijk van harte welkom.

Veel kennis beschikbaar!

LochemEnergie is gelukkig totaal niet éénkennig en deelt zijn kennis over waterstof en Biomeilers graag met andere collectieven, bouwpioniers en bouwers in den lande! Wie mee wil doen aan het project of de Biomeiler wil zien zodra deze is geplaatst kan zich melden bij Harry. Het ontwerp van de professionele Biomeiler-uit-Lochem wordt terzijnertijd ter beschikking gesteld aan iedereen die het wil hebben. Bij LochemEnergie is trouwens ook heel veel nuttige kennis te verkrijgen over het managen van duurzaamheidsprojecten op buurtniveau – hoe organiseer en doe je dat in jouw buurt om omgeving. Kom maar door met je vragen!

Meer leren?

KlimaatGesprekken

KlimaatGesprekken coacht groepen mensen om een positieve beweging op gang te brengen, en om hun eigen invloed op de transformatie die nodig is om binnen de grenzen van de planeet te leven, zo groot mogelijk te maken.
Lees meer
CO2 reductie educatie Maatschappelijk Verduurzaming