logo - TBI Klimaattrein
SLUIT

De TBI Tonnenkanonnen

Betaalbaar biobased van Brabantse bodem!

Hazenberg kan dankzij de TBI Klimaattrein de overproductie van Brabantse boeren opkopen en inzetten voor het isoleren van daken. Een perspectiefrijke casus!

Miscanthus, hennep, lisdodde, zonnekroon en sorghum: allemaal gewassen die op Brabantse akkers worden verbouwd. Met hun sterke vezels dragen ze bij aan de verduurzaming van de bouw. Daarnaast bieden ze nieuwe kansen voor de boeren. Door mee te gaan met de TBI Klimaattrein kan Hazenberg garant staan voor de overproductie van biobased materialen van de boeren in de gemeente Maashorst. De overproductie wordt verwerkt in de projecten van Hazenberg op weg naar 100% toepassing van biobased isolatiemateriaal in 2027. Van Land naar Pand verwacht dat de biobased alternatieven vanaf 2024 mogelijk zelfs al goedkoper zullen zijn dan de traditionele producten. Wie volgt?

Perspectief

Van Land naar Pand geeft niet alleen de bouw, maar ook Brabantse boeren een nieuw perspectief: niet stoppen maar over een andere boeg verantwoord verder. Lokaal produceren zorgt bovendien voor een beperking van transportbewegingen: soms kunnen de geoogste materialen zelfs al meteen binnen de eigen gemeente meteen worden toegepast!

Circa 900 daken

Met de boeren in de regio heeft Van land naar Pand inmiddels overeenkomsten gesloten voor 160 ha grond, die nu dus beschikbaar is voor het verbouwen van biobased materiaal. De hoeveelheid biobased isolatiemateriaal die daarvan kan worden geoogst staat gelijk aan het isoleren van 900 daken van woningen. Door te switchen naar het verbouwen van biobased producten reduceren de boeren zelf ook CO2 in hun eigen bedrijfsvoering, maar die reductie is tot nu toe niet berekend.

CO2-reductie

Wat levert dit tonnenkanon op voor het klimaat? Rekenvoorbeeld. Bij Nico de Bont en Hazenberg samen werd van 2019 t/m halverwege 2022 ongeveer 5.000 m3 glas- en steenwol gebruikt, lees: 1.400 m3 per jaar. Glaswol stoot 29,4 kg CO2 per m3 uit, steenwol 52.9 kg en biobased 23.5 kg (hierbij is de CO2 opslag van biobased producten niet meegenomen). Uitgaande van die 1.400 m3 per jaar (50% glaswol en 50% steenwol vermindert de uitstoot van 57.610 kg CO2 per jaar bij glas- en steenwol naar 32.900 kg CO2 bij ‘Brabants biobased’. Ofwel een besparing van 24.710 kg CO2 per jaar…!

En meer!

Naast de CO2 besparing heeft biobased isolatiemateriaal ook een MKI score die minstens de helft is van de MKI score van glas- of steenwol. Dus ook op andere vlakken beter voor het milieu.

Gegevens van CO2 uitstoot per materiaal komen uit de GPR-tool. In deze tool wordt CO2 opslag van producten echter nog niet meegenomen, waardoor de CO2 impact in werkelijkheid nog hoger is.

Missie?

De Van Land naar Pand missie is geslaagd als ál het biobased isolatiemateriaal dat van het land komt, kan worden toegepast in de bouw. En dan niet alleen in Brabant, natuurlijk: Van Land naar Pand deelt vanuit het eigen Field Lab graag ervaringen en inzichten om deze manier van gezonde (land)bouw verder te brengen. Neem contact op en breng het Van Land naar Pand initiatief verder in jouw regio!

Meer leren?

HOUTbaar hip, cool en aanpasbaar

HOUTbaar LOFT is een compacte, volledig remontabele loftwoning van digitaal gefreesde CLT-panelen, ontwikkeld door The New Makers en de TBI-ondernemingen ERA Contour, Hazenberg Bouw en Koopmans Bouwgroep
Lees meer
Circulair CO2 reductie Materialen Nieuwbouw Verduurzaming