logo - TBI Klimaattrein
SLUIT

Startups, scale-ups en one-offs

Bouwen met zeewierplaten

Samen met BlueBlocks doet Bas Wijman van J.P. van Eesteren dit jaar een test met SeaWood Materials van BlueBlocks. Seawood is een nieuw biobased plaatmateriaal, dat wordt gemaakt van zeewier en groene reststromen. Samen met J.P. van Eesteren brengt de Klimaattrein de certificering van het materiaal een stap verder, zodat we het nieuwe ‘zeehout’ (hopelijk) snel kunnen toevoegen aan de Greenlist van TBI.

BlueBlocks - Bouwen met zeewier - Community - TBI Klimaattrein

Bouwen met zeewier?

Yes we can! Medereiziger BlueBlocks heeft een procedé ontwikkeld om plaatmateriaal te maken van zeewier en groene reststromen waarbij geen lijmen, harsen of andere chemische bindmiddelen meer nodig zijn. De naam van het nieuwe materiaal is SeaWood, oftewel: het nieuwe hout uit de zee. Seawood is een 100% biobased plaatmateriaal met een volumegewicht dat 35% lager ligt dan gipsplaat, maar wel vergelijkbare mechanische eigenschappen heeft. Het SeaWood plaatmateriaal is inmiddels al op verschillende eigenschappen getest door TNO. Het levert een bijdrage aan een gezonder binnenklimaat én aan het terugdringen van de CO2-emissies in de bouw.

BlueBlocks - SeaWood Materials - Community - TBI Klimaattrein

Met SeaWood Materials

draagt BlueBlocks op allerlei manieren bij aan het behalen van de klimaatdoelen van Parijs. In zeewier wordt veel CO2 opgeslagen: 120 kg CO2 per 1000 kg nat zeewier. De toepassing van groen restafval levert door biogene opslag van CO2 een besparing op van 2 ton CO2 per ton restafval. CO2 intensieve, niet recyclebare materialen (zoals chemische bindmiddelen) worden in SeaWood vervangen door duurzame alternatieven. De productie van SeaWood vindt plaats bij lage temperatuur en druk. Ook dat scheelt in de CO2-uitstoot ten opzichte van bijvoorbeeld gipsplaat of MDF. Ook op het gebied van transport wordt CO2-reductie bereikt, onder meer door het lokaal ‘sourcen’ van de benodigde grondstoffen (zeewier en groen restafval) en het lagere gewicht van de platen.

BlueBlocks - SeaWood - Materials - Community - TBI Klimaattrein

Bas Wijman van J.P. van Eesteren

is kartrekker van de Greenlist van TBI. Op deze lijst staan vijf productgroepen die elk beoordeeld worden op vier thema’s: gezonde verwerking, impact op het klimaat, toxiciteit, levensduur en herbruikbaarheid. Deze ‘Greenlist’ voor een duurzaam assortiment maakt medewerkers, partners en klanten meer bewust van beschikbare duurzame alternatieven. Omdat het lang duurt om materialen voor de bouw gecertificeerd te krijgen doen J.P. van Eesteren en Blueblocks in Q4 van 2023 samen een test op de brandveiligheid van SeaWoods. Zo kunnen de nieuwe zeewierplaten hopelijk snel worden geïntroduceerd als gezond en CO2-neutraal alternatief voor gipsplaat en MDF.

Meer weten?

Bezoek de website van Blue Blocks of lees meer over Greenlist op de website van TBI.

blueblocks.nl tbi.nl/greenlist

Meer leren?

Hergebruiksteen maakt snel furore!

Lees meer
CO2 reductie duurzaamheid grondstoffen Recycling steenstrips